Největší australská šelma byla člověkem vyhubena. Ale neexistuje někde v lesích poslední vakovlk?

Největší australská šelma byla člověkem vyhubena. Ale neexistuje někde v lesích poslední vakovlk?
Před 82 lety zemřel poslední žijící vakovlk tasmánský v australské zoo. Od té doby platí tento druh jako vyhuben. Jenže momentálně to vypadá tak, že možná ještě není všechno ztracené. Nejenže se vědcům podařilo rozluštit genom, také jsou hojněji hlášeni pozorovaní jedinci ve volné přírodě.

Největší šelma Austrálie

Vakovlk, přestože byl masožravec, nepatřil taxonomicky k šelmám, ale (jak jinak) k vačnatcům. Jeho nejbližší příbuzný je proto tasmánský ďábel. Vakovlci žili kdysi na celém Australském kontinentu a na Tasmánií, dokud se tam neobjevili Evropané s hospodářským průmyslem. Poněvadž se vakovlci velice rychle naučili, že domácí ovce jsou velmi lehkou kořistí, stali se hlavním nepřítelem farmářů. Lov byl devastující a netrvalo dlouho, než se vakovlk zařadil mezi ohrožené druhy. A protože v tu dobu neexistovaly žádné zásadní záchranné projekty ani dostatek zoologických zahrad, nešlo mu nijak pomoci. Krásně pruhovaný vačnatec vyhynul.

Kompletní genom a nové poznatky

I když (nebo protože) je člověk důvodem, proč vakovlci v dnešní době nežijí, dali si vědci za úkol tuto chybu napravit. Australští a němečtí genetici a biologové dokázali společnými silami rekonstruovat kompletní genom 108 let starého jedince, který byl naložen v alkoholu. Vědci sice momentálně nevědí, do jakého zvířete by se dal tento genom vsunout, aby se mohlo narodit zdravé mládě, možnost tu ale skutečně je.

Mimo to se znovu objevují hojné hlášení o zpozorování mystického zvířete v australských a především tasmánských džunglí. Konec konců i zde platí, že lidé nezkoumali úplně každý metr čtverečný těchto oblastí a přestože je to velmi nerealistické, v přírodě a ve vědě je možné všechno. Každopádně by bylo skvělé, kdyby se toto zvíře zase vrátilo.  

Mimo to se znovu objevují hojná hlášení o zpozorování mystického zvířete v australských a především tasmánských džunglích.

 

Zdroj: