I Němci mají v srpnu jedno tragické výročí: Jak vznikla Berlínská zeď

I Němci mají v srpnu jedno tragické výročí: Jak vznikla Berlínská zeď
V noci z 12. na 13. srpna v roce 1961 byla zahájena stavba Berlínské zdi. Stavba, která měla délku 155 km tak rozdělila město a vlastně celé Německo na dvě části a vydržela stát až do konce studené války. Tu noc, od půlnoci do úsvitu se děly věci!

Tisíce vojáků tunami ostnatého drátu ze dne na den rozdělilo ulice, náměstí, budovy a především rodiny. V důsledku stavby bylo následující den zavřeno téměř 200 silnic, asi 60 křižovatek a 12 železničních stanic. Berlínská zeď se z ostnaté bariéry proměnila časem v mohutnou zeď a ta stála 28 let. Důvodem stavby bylo zabránění odchodu Němců z Východního Berlína do Západního Berlína, kam v letech 1949 až 1961 odešlo za lepšími životními podmínkami a větší svobodou miliony Němců.

A najednou během jedné noci vznikly dva oddělené světy. Za organizací stavby stál Walter Ulbricht, tehdejší hlava NDR a ani členové vlády neměli o akci ani tušení. V ten večer byli všichni členové vlády pozváni Ulbrichtem na jeho venkovské sídlo 80 km od Berlína. Na armádní velitelství dorazily pečlivě uzavřené boxy obsahující ostnatý drát, které směly být otevřeny až večer 12. srpna.

Po půlnoci se v Berlíně shromáždilo 40 tisíc vojáků, aby vytvořili neprodyšnou bariéru a zamezili pohybu osob a průjezdu vozidel. Zůstalo jen 13 hlídaných kontrolních bodů sloužících hlavně na pohyb při stavbě zdi. Na místo bylo dopraveno 150 tun ostnatého drátu v rolích. Kolem jedné hodiny byly vypnuty pouliční lampy. K armádě se přidalo i 12 tisíc ozbrojených členů dělnických milicí.

Zdroj: AP-Berlin / Pixabay

K smutným perličkám patří i takové kuriozity, jako byl dům na Bernauer Strasse, kde byly zazděny vchody a okna v přízemí ve směru západní části města a obyvatelé tak mohli do domu vstupovat pouze ze dvora z východu.

Ostnatá bariéra byla přísně střežená po zuby ozbrojenými vojáky, kteří měli nahánět strach všem, kdo by pomysleli na útěk do kapitalistické části Německa. Za jednu noc byla odvedena neskutečné náročná práce, zatímco většina lidí spala, aniž by měla tušení, co se děje. Ti, co časně ráno vstávali, viděli z oken tanky a nekonečnou linii ostnatého drátu. Nepokojní obyvatelé byli zahnáni slzným plynem. U ostnatého drátu to ale neskončilo a Berlínská zeď se stala opravdu vysokou, pevnou a neprůhlednou zdí, která od sebe mnohdy oddělila přátele a příbuzné na 10 315 dní.

Zeď byla slavnostně stržena 9. listopadu 1989. I přes přísné střežení se za ty roky podařilo více než 5 tisícům Němců přejít na tu lepší stranu. 140 lidí za pokus o život ve svobodě zaplatilo životem.

Zdroj:

  • autorský článek