Arie je pseudonym, který autorka objevila během své meditace, kdy se jí podařilo odhalit svůj minulý život. Proto ve skutečnosti Arie nebere jako pseudonym, ale jako část sebe, kterou znovu nalezla. Arie žila v dávných dobách, byla velmi silnou ženou, která léčila nemocné vojáky během války.

V nejhorších případech jim pomáhala projít smrtí. Ženy jí záviděly a muži ji obdivovaly.Mnoho let zpátky neexistovaly technologie a svá rozhodnutí lidé řídily také podle nebe, hvězd a planet. Proto Arie baví psaní horoskopů a předpovědí, jelikož věří, že sílá nebes působila vždycky a pokud jí nasloucháme, vždy kráčíme správnou cestou.

Ve svých textech se snaží vracet lidi k sobě samým, bourat zlo a rozsvěcovat dobro. Životní poslání vnímá Arie v rozkvětu duše a každodenním nacházení sebe sama. Často upozorňuje na důležitost symbolů, které nám život ukazuje, ať už v podobě situací, čísel nebo lidí, kteří nám vstupují do života. Baví ji učit lidi manifestovat, mít víru a neustále se posouvat kupředu.

Jedno její motto zní: ,,Jediná jistota je neustálá změna.” Nabádá tak ostatní, aby nelpěli na starých programech chování, minulých vztazích nebo přešlých věcech. V neposlední řadě se zajímá o tradiční čínskou medicínu a myslí si, že její rozkvět v západní civilizaci teprve přijde. Potkala už mnoho lidí, kteří umí léčit dotekem. Sama prošla nemocemi s ženskými pohlavními orgány a jenom tradiční čínská medicína a síla přírody jí dokázala pomoci.

Nakonec ale nutno podotknout, proč se psaním živí. Vždycky věděla, že ji to baví, ovšem v roce 2016 potkala šamana v Kostarice, který jí pomocí ozdravného rituálu otevřel srdce a ona pochopila, že skrze písmenka chce šířit světlo na tento svět.